Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α)

Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε έκδοση Π.Ε.Α (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) που είναι απαραίτητα για την μίσθωση ή πώληση ακινήτων.
 
Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο | Ντόκος Κυριάκος
Πυθαγόρα 8
14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνο: +302102850639
Κινητό τηλέφωνο: +306932735982