Άδεια Δόμησης

 
Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα τo Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών νέων οικοδομών καθώς και προσθήκες καθ ύψος ή κατ΄επέκταση.

Επίσης αναλαμβάνουμε νομιμοποιήσεις με έκδοση οικοδομικών αδειών.

 
 
 
Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο | Ντόκος Κυριάκος
 
Πυθαγόρα 8
14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνο: +302102715183
Κινητό τηλέφωνο: +306932735982