Ηλεκτρονική Ταυτότητα Aκινήτου

 
Στο τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου βάσει του Ν. 4495/2017.
 
 
 
Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο | Ντόκος Κυριάκος
 
Πυθαγόρα 8
14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνο: +302102715183
Κινητό τηλέφωνο: +306932735982